Kvaliteedipoliitika

 

Electro-Hilli kvaliteedipoliitika seisneb selles, et pakkudes tooteid ja teenuseid, mis rahuldavad kliendi vajadusi ja ootusi, saavutatakse pidev ja kasu toov kasv.

Kõrge kvaliteeditase saavutatakse sellise protseduuride süsteemi sisseviimisel ja rakendamisel, mis näitab ettevõtte kompetentsust olemasolevatele klientidele, tulevastele potentsiaalsetele klientidele ja sõltumatutele auditeerimisasutustele.

Sellise kvaliteedipoliitika elluviimine puudutab kogu töötajaskonda, kes igaüks iseseisvalt vastutab oma töö kvaliteedi eest, mille tulemuseks on jätkuvalt paranev töökeskkond kõigi jaoks. See kvaliteedipoliitika dokument on kättesaadav igale töötajale ja selgitatud tegevjuhi või kvaliteediinseneri poolt.

Et saavutada ja tagada nõutud tase kvaliteedijuhtimissüsteemis, vastutab tegevjuht kvaliteedijuhtimissüsteemi protseduuride täitmise eest, mis on hallatud kvaliteediinseneri poolt.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgid on:

  1. a) Hallata effektiivset kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis on kooskõlas ISO9001:2015 nõudmistega.
  2. b) Saavutada ja hoida kvaliteeditaset, mis tagab hea reputatsiooni ettevõtte klientide ees.
  3. c) Tagada kooskõla seaduslike nõudmiste ja ohutusnõuetega.
  4. d) Tagada pidevalt kliendi poolt esitatavate nõudmiste täitmine ja kliendi rahulolu Electro-Hilli poolt pakutavatele teenustele.

 

 

H Rinne – Tegevjuht