Keskkonnapoliitika

 

Electro-Hill ja selle tootmisprotsess on pühendunud keskkonna säilitamisele ja hoidmisele ning kasutab tootmises keskkonda säästvaid lahendusi.

Electro-Hilli keskkonnapoliitika seisneb selles, et toota ja pakkuda tooteid ning teenuseid võimalikult keskkonnasõbralikult ja võimalikult väikese mõjuga keskkonnale. Jälgime et meie partnerid oleksid keskkonnateadlikud ja arvestame nende keskkonnaalaste põhimõtetega.

Seame sisse keskkonda säästvad põhimõtted ja jälgime nende elluviimist ja parendamist läbi kontrollitud protsesside ja nende protsesside auditeerimiste.

Sellise keskkonnapoliitika elluviimine puudutab kogu töötajaskonda, kus iga töötaja saab vastutada ja aidata kaasa keskkonnamõjude optimiseerimisse.

Keskkonnajuhtimissüsteemi ülesehituse põhimõtted on:

> Vähendada tootmises tekkivaid mõjusid keskkonnale

> Identifitseerida keskkonda kahjustavad riskid nii tootmises kui ka pakutavates teenustes

> Muuta tootmises olevaid protsesse ja abimaterjalide kasutamist effektiivsemaks, et vähendada liigset jäätmete teket

> Planeerida uusi projekte nii, et mõju keskkonnale oleks minimaalne

> Tagada töötajate teadlikkus töökeskkonna mõjudest nende töökohal

> Tagada standardi ISO14001:2015 nõuete täitmine läbi toimivad keskkonnajuhtimissüsteemi

> Minimiseerida toodete ja teenuste mõju keskkonnale tulevikus väljaspool ettevõtet

> Kasutada võimalikult palju keskkonnasõbralikke tarnijaid ja varustajaid

> Kasutada tootmises rohkem selliseid materjale mille taaskasutus oleks lihtsam ja mis koormaks keskkonda võimalikult vähe

> Jälgida seadusandluses kehtestatud normatiive ja suuniseid keskkonnamõjude vähendamiseks

 

H Rinne – Tegevjuht